På extra föreningsstämma den 28 maj 2018, beslöts det enhälligt, att anta de nya stadgarna.

Dessa kommer nu att skickas in för tryck och kommer därefter att delas ut i alla brevinkast.