HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Kamerabevakning

Information om kamerabevakningen.

Inom föreningens fastigheter, sitter det monterat 37 kameror på olika ställen. Kamerorna sitter på entréplan, i källargångar, aktivitetsutrymmen, i varmgarage och miljöhus.

Inspelningen sker på 3 servrar och det är endast behörig personal som vid behov tittar på inspelat material.   Det finns alltså ingen som sitter och tittar på kamerorna dagligdags.    Inspelat material, raderas automatiskt efter 30 dagar.

Alla utrymmen där kameror sitter, är stängda för utomstående personer, vilket betyder att ingen utomstående kan bli filmad, om inte någon som bor i föreningen släpper in dem.

Anledningen till kamerorna, är för att minimera vandalism, inbrott och allmän förstörelse inom föreningens område. Kamerorna är även till för att kunna skapa en tidslinje och eventuellt kunna identifiera personer som obehörigt tar sig in i medlemmarnas lägenheter / begår brott där Polis söker information.

Inspelat material kan även komma att kontrolleras  vid händelse när det skapas onödiga kostnader för föreningen.

Ansvarig för denna kontroll, är vicevärd, Björn Cederslätt.

För klagomål mot kameror och inspelning, kan man vända sig till Datainspektionen och där framföra sitt klagomål.

www.datainspektionen.se

Tel: 08-657 61 00