HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Stadgar.

På extra föreningsstämma den 28 maj 2018, beslöts det enhälligt, att anta de nya stadgarna.

Dessa kommer nu att skickas in för tryck och kommer därefter att delas ut i alla brevinkast.