HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Fastighetskontoret

Kontorets öppettider är:

Måndag kl: 08.00-09.00
Tisdag kl: 10.00-12.00
Onsdag kl: 08.00-09.00
Torsdag kl: 16.00-18.00

Där kan ni anmäla fel som uppstår både i lägenheten och ute i föreningen.

När kontoret är stängt finns det en automatisk telefonsvarare där ni lugnt kan tala in er eventuella felanmälan.

Uppge:
◾ Namn
◾ Läg.nr
◾ Adress
◾ Tel.nr
◾ Felets art

Så kontaktar fastighetsskötaren er för den ev. reparationen.

Felanmälan kan även läggas på fastighetskontorets brevlåda.
Främre och bakre entrédörröppnas med egen svart och även ibland, blå tagg.

Som påminnelse skall man vara medveten att det sitter kameror i alla entréer.

Vid AKUTA ärenden kontakta
1. Vicevärd
2. Ordförande

Om inte ovannämnda svarar, kontakta då efterföljande styrelsemedlem som finns på telefonlistan, så tar de kontakt med rätt person. Telefonnr. till styrelse/vicevärd, finns i den broshyr som delats ut till alla lgh, men finns även under fliken ”Medlemsinformation” här ovanför.  Anslag finns även i entrén.

I alla brev/skrivelser till styrelse och fastighetskontor, skall det finnas avsändarnamn och lgh.nr.
All post till styrelse skall skickas till fastighetskontoret på 17a.

Om ej, då kommer dessa ej att behandlas av varken styrelse eller annan personal på fastighetskontoret. D.v.s. om det inte gäller en felanmälan om något fel inom föreningen.

Alla telefonnummer skall användas med förnuft, missbruk debiteras.