HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Kamerabevakning!

Installationen av kamerabevakningen är utförd.

Idag sitter det kameror i alla trapphus i entréplan, i källargångar, aktivitetsutrymmen, i varmgarage och i alla miljöhusen.  Totalt antal kameror i föreningens utrymmen, är idag 37 st.

Inspelningen sker på 3 servrar och visas endast vid behov, på dator på fastighetskontoret.  Inspelat material, raderas efter 30 dagar.

Anledningen för kamerorna, är som vi tidigare informerat om, för att få ned förstörelse inom föreningens område, samt kunna identifiera personer som obehörigt tar sig in i medlemmarnas lägenheter / begår brott där Polis söker information.

Inspelat material kan komma att kontrolleras  vid händelse när det skapas onödiga kostnader för föreningen.

Ansvarig för denna kontroll, är vicevärd, Björn Cederslätt.

För klagomål mot kameror och inspelning, kan man vända sig till Datainspektionen och där framföra sitt klagomål.

www.datainspektionen.se

Tel: 08-657 61 00