HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Sotning av frånluftskanaler och OVK 2019!

Alla frånluftskanaler skall rensas av företaget SIMAB.

Rensning och OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, kommer att genomföras i föreningen, i slutet av november-början av december.

Alla lägenheter skall kontrolleras.

Om man inte kan vara hemma, kan man lämna nyckel till granne, eller till fastighetskontoret.  Om ni vet att ni redan har nyckel på fastighetskontoret, förutsätter vi att det är ok att sotaren kan använda denna.

Om ni inte tycker det är ok, måste ni säga från på fastighetskontoret.

Om ni lämnar nycklar till granne, måste ni på något sätt förmedla detta till, antingen sotaren, eller fastighetskontoret.

Om ni inte är hemma, eller ser till så sotaren kommer in i lägenheten och det blir kostnad för föreningen för ett återbesök, kommer föreningen att skicka faktura till er för denna merkostnad.