HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Radiatorbyte & Installation av IMD

Nedan information, är tidigare utdelad inom föreningen.

HSB brf Elisetorp

INFORMATION AVSEENDE RADIATOR / ELEMENTBYTE OCH IMD-installation.

Nu är avtal påskrivet mellan HSB brf Elisetorp och entreprenör, för utbyte av våra radiatorer och installation av mätare för IMD, varmvattenmätning.

Företaget Bravida Sverige AB, kommer inom kort, att etablera sig på föreningen och sedan göra en inventering av exakt antal radiatorer i föreningen.

För att kunna göra denna första inventering och senare för att kunna komma in i era lägenheter, måste det finnas möjlighet för dem att komma in i lägenheterna. Det innebär att, om ni skall åka bort över en längre period, måste ni lämna meddelande till oss på fastighetskontoret, om vem vi skall kontakta för access till lägenheten.

Alternativt kan ni lämna nycklar för access till er lägenhet, till oss på fastighetskontoret, som vi kommer att låsa in i vårt kassaskåp mellan varje användning.

Accessen till era lägenheter, är ett måste. Skulle någon ignorera denna accessbegäran, kan det leda till extra kostnader för föreningen, som vi i vår tur kommer att begära ersättning för, av den medlem som är ansvarig bostadsrättshavare till lägenheten.

Bravida Sverige AB, har informerat att de kommer att behöva en viss fri arbetsyta framför och bredvid alla radiatorer, samt fri gång fram till dessa. Vi har inte de exakta måtten idag, men för er som har planer på att åka bort en längre period, bör se till så det är fritt ca 1 meter bredvid varje radiator och 1.5 meter framför detta. Dessa mått bör räcka för att täcka in Bravida Sverige AB:s områdesfria krav.

Efter avslutat arbete för arbetsdagen, kommer Bravida Sverige AB endast att genomföra en s.k. grovstädning i era lgh efter arbetena. Den finare städningen får respektive boende själv genomföra.

Framöver, kommer Bravida Sverige AB, att kontinuerligt sätta upp information, minst 1 vecka innan eventuell access behövs till era lägenheter.

Tema av Anders Norén