HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Informationsmöte!

KALLELSE

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv kallas härmed till informationsmöte måndagen den 20 maj 2019 kl 19.00.

Lokal: Församlingshemmet, Dalbyvägen, Arlöv.

 

Styrelsen

 

    DAGORDNING

  1. Mötets öppnande.
  2. Information och frågestund.
  3. Avslutning av mötet.

Tema av Anders Norén