HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Informationsmöte 22/10-19

KALLELSE

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv kallas härmed
till informationsmöte tisdagen den 22 oktober 2019 kl 19.00.

Lokal: Församlingshemmet, Dalbyvägen, Arlöv.

Styrelsen

DAGORDNING

Mötets öppnande.
Information och frågestund.
Avslutning av mötet.

Styrelsen

Tema av Anders Norén