HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Bergvärme!

Bergvärmeprojektet rullar vidare.

All borrning mellan hus 17 och 19, är nu klar och borrningen mellan hus 15 och 17 rullar på.
När de är klara mellan hus 15 och 17, skall de borra 3-4 hål framför hus 15 också.

Inom kort skall Malmbergs börja gräva och koppla samman alla rören mellan 17 och 19 och sedan dra samman dem, in i nygamla panncentralen bredvid traktorgaraget.

e.On kommer inom kort att anlägga och montera en ny nätstation (elcentral) mellan traktorgaraget och miljöhus 19. Denna nätstation skall sedan driva bergvärmeanläggningen.

På grund av tidigare händelser, drar installationen av bergvärmen ut lite längre än väntat, men Malmberg har förhoppningen att hela anläggningen skall vara klar under hösten -19.

Tema av Anders Norén